tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu tổ chức sự kiện

Đào tạo và hướng nghiệp

( 27/11/2012 )

ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP Định hướng phát triển con người của Cominlub là giúp nhân viên nhận thức rõ mục tiêu, định hướng cho công việc mình làm để từ đó chủ động xây dựng kế hoạch làm việc. Cominlub tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên nâng cao trình độ, năng lực

Môi trường làm việc

( 18/10/2012 )

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Bắt nguồn từ định hướng phát triển hướng tới bền vững của công ty, chúng tôi cho rằng nhân sự là yếu tố nền tảng của doanh nghiệp, từ đó xây dựng một môi trường phù hợp với đặc trưng của từng lĩnh vực hoạt động với đội ngũ cán bộ