tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu tổ chức sự kiện

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn làm việc với Công ty Than Tây Nam Đá Mài và Than Thống Nhất

(12/09/2014)

Ngày 11/9/2014, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV – Tổng Giám đốc Tập đoàn đã có buổi làm việc với Công ty CP than Tây Nam Đá Mài và Công ty than Thống Nhất về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014. Cùng dự làm việc có các đồng chí Thành viên HĐTV; các Phó TGĐ, các Ban điều hành; Công đoàn TKV; Đảng ủy Than Quảng Ninh và lãnh đạo chủ chốt của hai Công ty.

Tại Công ty CP than Tây Nam Đá Mài, Giám đốc Nguyễn Xuân Lập và Ban lãnh đạo Công ty đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014. Với tổng số 1.168 CNVC, 24 phòng ban, phân xưởng, kế hoạch năm 2014 Công ty sản xuất 1,3 triệu tấn than nguyên khai. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, các chỉ tiêu cơ bản 8 tháng đạt thấp so với kế hoạch năm. Than nguyên khai 670.500 tấn, bằng 51,6%; tiêu thụ 636.300 tấn, bằng 49,2%; đất bóc 10.807.000 m3, bằng 51,5%; tỷ lệ than tồn kho cao. Trong thời gian tới, Công ty tăng cường đầu tư để đáp ứng được từ 70 – 75% năng lực sản xuất, tăng sản lượng lên 1,8 triệu tấn vào năm 2015 và 2,5 triệu tấn vào các năm tới. Lãnh đạo Tập đoàn và các Ban điều hành đã tham gia với Công ty về công tác quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, kỹ thuật, tài chính… để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐTV – Tổng Giám đốc Lê Minh Chuẩn đã ghi nhận cố gắng của tập thể CNVC Công ty trong thời gian qua, tuy nhiên do từ một đơn vị quy mô nhỏ phát triển thành công ty có sản lượng tương đối lớn nên việc tổ chức, quản lý, điều hành chưa theo kịp sự phát triển. Chủ tịch yêu cầu Công ty cần đánh giá tổng thể thực trạng hiện nay, chỉ ra những hạn chế tồn tại để khắc phục và đề xuất phương án sản xuất, phát triển của Công ty. Để thực hiện sản lượng ngày càng cao theo lộ trình, Công ty cần phải đổi mới, tái cơ cấu về tổ chức, nhân lực, chủ động sản xuất, giảm thuê ngoài đồng thời xây dựng mô hình quản lý sản xuất hiện đại, bảo toàn và phát triển vốn, SXKD hiệu quả. Đối với các đề nghị của Công ty về sản lượng, tiêu thụ, đầu tư…, Chủ tịch giao cho các Ban của Tập đoàn cùng giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho Công ty.

Tại Công ty than Thống Nhất, sau khi nghe Giám đốc Phạm Đức Khiêm báo cáo kết quả SXKD 8 tháng năm 2014 với các chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất 1.030.921 tấn, bằng 66,51%; đào lò 5.274m, bằng 47,66%; trong đó mét lò XDCB đạt thấp (35,9%); tiêu thụ 1.029.781 tấn, bằng 67,62% KHN; tiền lương bình quân trên 8,4 triệu đồng/người/tháng. Chủ tịch HĐTV – Tổng Giám đốc Lê Minh Chuẩn đã kết luận Than Thống Nhất là đơn vị có truyền thống lâu năm, để duy trì phát triển sản xuất, tăng sản lượng, Công ty cần đảm bảo tiến độ các hạng mục đầu tư năm 2014; thực hiện tốt công tác an toàn lao động; kiểm soát chi phí, giá thành, nâng cao năng suất lao động, thu nhập của thợ lò; quan tâm chăm lo đời sống, nhà ở, giữ chân người lao động; phát huy dân chủ; ổn định sản xuất, việc làm, xây dựng Công ty phát triển.

Trích từ nguồn http://www.vinacomin.vn
COMINLUB TLG SEGIỚI THIỆU: - Dầu nhũ thuỷ lực cao cấp COMINLUB TLG SE (TLG 1) được pha chế từ nguồn nguyên liệu cao cấp dùng trong công nghiệp thực phẩm và y tế an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Dầu nhũ thuỷ lực COMINLUB TLG SE thoả mãn các điều kiện của tiêu chuẩn ...