tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu tổ chức sự kiện

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG DẦU COMINLUB CHO NHÓM XE HD465 – 7R CÔNG TY CP THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

(18/08/2014)

Sau thời gian, Phòng kinh doanh DN – Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả triển khai nắm bắt và gửi công văn chào bán Dầu nhờn Cominlub đến với Công ty CP than Tây Nam Đá Mài. Khuyến cáo về việc sử dụng Dầu với tính kinh tế hơn hẳn các hãng dầu khác, quá trình thay thế sử dụng tương đương và đặc biệt là theo Thông báo số 57/TB – TTĐHSX, Kết luận của Phó Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải tại cuộc họp điều độ sản xuất, tiêu thụ than tháng 7/2014:” Các đơn vị tăng cường sử dụng sản phẩm nội bộ giữa các đơn vị trong TKV. Các ban KH, CV tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, giá cả sản phẩm Dầu nhờn của Công ty CP vật tư. Nếu các điều kiện đều đảm bảo, yêu cầu các đơn vị phải sử dụng sản phẩm Dầu nhờn này.”

Giám đốc Công ty CP than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đã ban hành QĐ số 1014/QĐ – TNĐM về việc chuyển đổi dầu cho nhóm xe HD465 – 7R thuộc PXVT4. Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được thông qua đại hội cổ đông ngày 20/09/1999 và được bổ xung tại Đại hội Cổ đông ngày 27/03/2004, ngày 01/04/2006, ngày 13/04/2007 , ngày 07/10/2009, ngày 23/04/2011, ngày 23/04/2012, ngày 28/04/2013, ngày 20/04/2014.

COMINLUB TLG SEGIỚI THIỆU: - Dầu nhũ thuỷ lực cao cấp COMINLUB TLG SE (TLG 1) được pha chế từ nguồn nguyên liệu cao cấp dùng trong công nghiệp thực phẩm và y tế an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Dầu nhũ thuỷ lực COMINLUB TLG SE thoả mãn các điều kiện của tiêu chuẩn ...