tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu tổ chức sự kiện

MTS: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

(05/06/2014)

MTS: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ

NHẤT

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ và theo quyết định 314/QĐ-TTg v/v phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV, cùng với các quyết định và văn bản chỉ đạo của Tập đoàn TKV; ban lãnh đạo và CBCNV công ty TNHH MTV Vật tư, vận tải và xếp dỡ -vinacomin đã nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ cổ phần hóa. Sáng ngày 15/4 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Vật tư –TKV; với tên giao dịch: Vinacomin – Materials Trading Joint Stock Company; tên viết tắt: MTS. Về dự và chỉ đạo đại hội có đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty. Tham dự đại hội có 18 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 15 triệu cổ phần tham dự họp đại hội.

Báo cáo tổng kết quá trình cổ phần hóa tại công ty có đưa ra kết quả cụ thể trong đợt tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu: Cổ phần nhà nước (do TKV nắm giữ) 10.587.730 cổ phần, chiếm 70,58% vốn điều lệ; người lao động trong công ty nắm giữ 2.138.770 cổ phần, chiếm 14,26%; các cổ đông khác nắm giữ 2.273.500 cổ phần, chiếm 15,16%.

Tại Đại hội, các cổ đông đã cùng thảo luận và thông qua Dự thảo điều lệ tổ chức, hoạt động công ty cổ phần. Đồng thời thông qua Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm (2014-2016) của công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2014. Theo đó năm 2014, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 5.334.200.000.000 VNĐ; lợi nhuận sau thuế 17.378.000.000 VNĐ; cổ tức 10%; thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/tháng/người…

T14_39

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thống nhất bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư – TKV nhiệm kỳ 2014-2019. Hội đồng quản trị gồm các thành viên: ông Vũ Đức Tuấn, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Thế Hùng, ông Trần Quốc Thành và ông Tạ Quang Tuấn. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: ông Hoàng Văn Kiệm, bà Phạm Thị Ngọc Bích và ông Phạm Văn Quảng. Ngay sau Đại hội, HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư – TKV đã họp và bầu ông Vũ Đức Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của công ty. Ban Kiểm soát Công ty cũng đã họp và bầu ông Hoàng Văn Kiệm làm Trưởng ban Kiểm soát.

T14_38

Đại diện Tập đoàn TKV tặng hoa các đồng chí trong Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vật tư -TKV

Phát biểu tại đại hội, ông Bùi Thế Bình – đại diện tập đoàn TKV cho biết quá trình cổ phần hóa của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Đồng thời biểu dương Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty đã hoàn thành tốt công tác cổ phần hóa theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn TKV. Đồng chí cũng chúc công ty khi chính thức hoạt động với mô hình cổ phần hóa sẽ thực hiện tốt các chiến lược phát triển.

Đại hội thành công tốt đẹp thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty Cổ phần Vật tư – TKV. Với phương châm phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” trong ngành than, Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên cùng đoàn kết vượt qua mọi thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, xây dựng công ty phát triển ổn định và bền vững.

Thông tin chi tiết về Biên bản và nghị quyết tại Đại hội: 16414_BB_MTS16414_NQ_MTS

COMINLUB TLG SEGIỚI THIỆU: - Dầu nhũ thuỷ lực cao cấp COMINLUB TLG SE (TLG 1) được pha chế từ nguồn nguyên liệu cao cấp dùng trong công nghiệp thực phẩm và y tế an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Dầu nhũ thuỷ lực COMINLUB TLG SE thoả mãn các điều kiện của tiêu chuẩn ...